Dajka

Szentimrevárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentimrevárosi Óvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Négycsoportos épületben 25 fős csoportban óvodapedagógus irányításával dajkai feladatok ellátása. Takarítás, tálalás, mosogatás nevelés segítése. Jó kommunikációs készség, megfelelő nevelőtársi viszony kialakítása és fenntartása a munkatársakkal és a szülőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Dajka ,

        Büntetlen előélet, Erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum, egészségügyi kiskönyv, érvényes HACCP vizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentimrevárosi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88-588/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Szentimrevárosi Óvoda címére történő megküldésével (1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88-588/2016, valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

        Elektronikus úton Balla Krisztina részére a info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815056   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.