Munkaügyi ügyintéző

Szentgotthárdi Szakosított Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentgotthárdi Szakosított Otthona

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása; nyilvántartások vezetése, jogviszony létesítésével, megszüntetésével, megszűnésével kapcsolatos teendők elvégzése, személyi anyagok kezelése, kereseti- és jövedelemigazolások elkészítése, kiadása, a bérszámfejtéshez szükséges feladások készítése a bérszámfejtő szervezet, a MÁK részére; KIRA személyügyi nyilvántartó rendszer kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú (bér- és TB ügyintéző) ,

        hasonló területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA rendszer ismerete, kezelése

Elvárt kompetenciák:

        jó szintű szakszerűség, jogszerűség betartása, probléma megoldás, szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó részletes szakmai önéletrajza, motivációs levél, szakirányú végzettséget, egyéb képesítéseket igazoló oklevelek (másolata), pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Doszpot Andrea nyújt, a 94552560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárdi Szakosított Otthona címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 19. út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1692 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárdi Szakosított Otthona címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Hunyadi János út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1692, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Bittermann Imréné részére a gotthszo@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre e-mailben. Munkába állás feltétele erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gotthardotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824309   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.