Óvodapedagógus/óvodavezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentesi Központi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.február 01-től 2022. január 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Klauzál Gábor utca 5-7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést. Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ,

        pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, és büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mesterpedagógus minősítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (Kjt.20.§.2c) foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll; a szakmai gyakorlat igazolása; nyilatkozat: - a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul; - vagyonnyilatkozat vállalására; -a pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik; - nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné és Kovács Zsuzsa nyújt, a 63/510-309 vagy 63/510-345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-11197/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-11197/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo hirdetési újság - 2016. október 13.

        Szentesi Élet (városi hetilap) - 2016. október 14.

        www.szentes.hu; Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szentes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772047   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.