Könyvtáros/magasabb vezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentes Városi Könyvtár (újonnan létrejövő)

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.01-2021.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 33-35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtása. Az igazgató feladata az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékiony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves (2009.után végzett esetében legalább tíz éves) szakmai gyakorlatot szerzett. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,(nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt), cselekvőképesség; 150/1992.(XI.20.) Korm.r.6/G.§.(1) tanfolyam megléte, vagy nyilatkozat a vállalására; megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - könyvtárban eltöltött vezetői gyakorlat; - kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése; - idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok másolata; gyakorlatok igazolása; az intézmény megalakítására, vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (és nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt); Nyilatkozatok:-személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; -tanfolyam 2 éven belüli végzéséről;- nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást;-vagyonny.vállalása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné nyújt, a 63/510-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-22350/2016. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros/magasabb vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-22350/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros/magasabb vezető.

        Személyesen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda, Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a véleményező bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szentesi Élet (városi hetilap) - 2016. október 7.

        Szuperinfo - 2016. október 7.

        szentes.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757447   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.