Közterület-felügyelő

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatala
Közigazgatási és Adó Iroda

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. A városban működő térfigyelő kamerák kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti közszolgálati szakképzettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        kinevezés esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szentendrei, kistérségi helyismeret

        közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kállai Zsuzsa csoportvezető nyújt, a 26/785-056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatala címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatala címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 6 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763449   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.