Diabetológus szakorvos

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

diabetológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk diabetológiai szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Rendelési idő hétfő: 7-13 óra

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, diabetológus szakvizsga,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, diploma és szakvizsgát igazoló dokumentum, MOK tagság igazolása, működési engedély, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pázmány Annamária intézményvezető nyújt, a 0626/501-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: diabetológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok ut 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2016, valamint a munkakör megnevezését: diabetológus szakorvos.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759232   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.