Villanyszerelő

Szent Rókus Kórház és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Rókus Kórház és Intézményei
Műszaki Osztály

Villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban rögzített villanyszerelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, villanyszerelői képesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos László Műszaki Osztályvezető nyújt, a 06-30/683/5306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Rókus Kórház és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Villanyszerelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Rókus Kórház és Intézményei címére történő megküldésével (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2016., valamint a munkakör megnevezését: Villanyszerelő.

        Elektronikus úton Zsoldos László Műszaki Osztályvezető részére a zsoldos.laszlo@rokus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rokus.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822484   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.