Csecsemő és Gyermekosztály Osztályvezető Főorvos

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - Dunaújváros

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály

Osztályvezető Főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 38 ággyal működő Csecsemő és Gyermekosztály valamint a heti 61 óra szakorvosi járóbeteg ellátás szakmai munkájának irányítása, szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Csecsemő és Gyermekgyógyászati szakvizsga,

        Vezetői gyakorlat-legalább 5 év vezetői tapasztalat

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        További szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéltrajz, végzettségre vonatkozó dokumentumok,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stipkovits Gabriella nyújt, a 06-25/550-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - Dunaújváros címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Csecsemő és Gyermekosztály Osztályvezető Főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - Dunaújváros címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: Csecsemő és Gyermekosztály Osztályvezető Főorvos.

        Elektronikus úton Stipkovits Gabriella részére a stipkovitsg@pantaleon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Stipkovits Gabriella, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltató dönt, az erre az alkalomra létrehozott ad hoc bizottság javaslata alapján. A beérkezett pályázók szakmai alkalmasságát illetően az illetékes Szakmai Kollégium véleményét is kikéri a munkáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros honlapja - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pantaleon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761521   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.