Szakorvos

Szent Margit Kórház - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház
Fejlődésneurológiai Osztály

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. (Fejlődésneurológiai Osztályunk újszülöttekkel, koraszülöttekkel, fiatal csecsemőkkel foglalkozik.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyermekneurológiai szakképesítés (vagy azt rövidesen megszerző),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nyelvismeret,

        Oktatásban, kutatásban tervezett részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végezettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata

        kamara tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerjék, illetve kezeljék

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázó esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

        Elektronikus úton Orvosigazgatóság részére a orvosigazgato@sztmargit.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.szentmargitkorhaz.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vidéki jelentkezők részére szükség esetén a lakhatásban segítségnyújtás, illetve valamennyi jelentkező részére egyéni bérmegállapodás lehetősége biztosított.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826308   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.