Ápoló/megbízott osztályos főnővér

Szent Margit Kórház - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház - Budapest
42 ágyas Onkológiai Osztály

ápoló/megbízott osztályos főnővér

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, diplomás ápoló,

        Széles látókör, áttekintőképesség,

        Megbízhatóság, nagyfokú önállóság,

        Széles látókör, áttekintőképesség,

        Tervszerű, fegyelmezett, rugalmas, céltudatos szervezőképesség,

        Felelősségtudat,

        Önálló gondolkodás képessége, jó kifejezőkészség, tárgyalóképesség, vitakészség,

        Munkatársaival szembeni tolerancia,

        Jó együttműködő készség, a kórház céljaival azonosulás képessége,

        Megfelelő önértékelés, a tárgyilagos kritika értékelésének képessége,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábbi egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,

        Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagságáról igazolás-vagy kártyaigénylést igazoló nyomtatvány,

        Működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/megbízott osztályos főnővér.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2016, valamint a munkakör megnevezését: ápoló/megbízott osztályos főnővér.

        Elektronikus úton Ápolási Igazgatóság részére a margit.apigtitkar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent Margit Kórház honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826306   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.