Felnőtt szakápoló

Szent Margit Kórház - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház - Budapest
Kardiológiai Osztály

felnőtt szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakápolói feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, felnőtt szakápoló, vagy OKJ ápoló,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,

        Működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata,

        Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagságáról igazolás-vagy kártyaigénylést igazoló nyomtatvány,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2016 , valamint a munkakör megnevezését: felnőtt szakápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2016, valamint a munkakör megnevezését: felnőtt szakápoló.

        Elektronikus úton Ápolási Igazgatóság részére a margit.apigtitkar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent Margit Kórház honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768408   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.