Anaesthesiológiai szakasszisztens

Szent Lázár Megyei Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Lázár Megyei Kórház

anaesthesiológiai szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 6 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Anaesthesiológiai szakasszisztens munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Anaesthesiológiai szakasszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, bizonyítvány másolata, kamarai tagságról igazolás, érvényes műk. nyilv.tartásról igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kadlótné Klement Szilvia ápolási igazgató nyújt, a 0632522019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2024-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: anaesthesiológiai szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2024-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: anaesthesiológiai szakasszisztens.

        Elektronikus úton Takácsné Virág Ildikó humán erőforrás menedzser részére a szlmk.human@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szlmk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szlmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 13.

ID: 2725563   Megjelentetés dátuma: 2016.09.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.