Szociális és mentálhigiénés mukatárs / szociális gondozó

Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló
Idősek Otthona / Idősek nappali ellátása

szociális és mentálhigiénés mukatárs / szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mentálhigiénés ellátás biztosítása, bentlakók testi-; lelki aktivitásának fenntartása, hivatalos ügyek intézése, szabadidős programok szervezése, gondozási tervek megvalósítása, jogszabályi feltételeknek megfelelő adminisztráció 1/2000 SzCsM rend. 54. § Szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése. 1/2000 SzCsM rend 77. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Középfokú képesítés, az 1/2000 SzCsM rend. 3. sz. melléklete alapján,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Iskolai végzettség igazolása

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Idősek nappali ellátásában szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Idősek otthonában szerzett mentálhigiénés munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fürdős Ferenc nyújt, a 06-30/718-96-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés mukatárs / szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés mukatárs / szociális gondozó.

        Elektronikus úton Fürdős Ferenc részére a alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fürdős Ferenc, Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750101   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.