Ápoló

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2026 Visegrád, Gizella telep .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rehabilitációs fekvőbeteg osztályokon (mozgásszervi, gasztroenterológiai profil), kompetenciába tartozó ápolói feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Ápoló (HÍD, OKJ 54), felnőtt szakápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okmányok másolata. Szakmai önéletrajz. Érvényes működési engedély másolata, MESZK tagság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőkés Anita nyújt, a 26-801-700/1350m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház címére történő megküldésével (2026 Visegrád, Gizella telep 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/14//2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház címére történő megküldésével (2026 Visegrád, Gizella telep -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/14//2016, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

vagy

        Elektronikus úton Tőkés Anita részére a humpol@visegradikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MESZK állásbörze - 2016. október 4.

        ÁEEK honlap - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegradikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751427   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.