Rezidens

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója Dr. Huszár Sándor

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója Dr. Huszár Sándor

Rezidens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű , a 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2026 Visegrád, Gizella telep .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény mozgásszervi profilú, rehabilitációs fekvőbeteg osztályán, osztályos orvosi feladatok ellátása a szakmai protokollok, valamint a rezidens képzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos diploma, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképzés megkezdésének szándéka, büntetlen előélet.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrjaz, végzettséget igazoló okmányok másolata, MOK tagság igazolása, érvényes működési engedély. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőkés Anita nyújt, a 26-801-700/1350m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója Dr. Huszár Sándor címére történő megküldésével (2026 Visegrád, Gizella telep . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Rezidens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója Dr. Huszár Sándor címére történő megküldésével (2026 Visegrád, Gizella telep -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/16/2016, valamint a munkakör megnevezését: Rezidens.

vagy

        Elektronikus úton Tőkés Anita részére a humpol@visegradikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szakképzés teljes időtartama alatt a rezidens munkáltatója az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK). Intézményünk részakkreditált képzőhely fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképzésben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818797   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.