Rezidens

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

1125 Bp. Diós árok 1-3. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Központi Intenzív és Aneszteziológiai Osztály

Rezidens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ( 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet alapján ) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Rezidensi feladatok ellátása. ( 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet alapján)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

        Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata,

        Érvényes MOK tagság igazolás másolata,

        A munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10371/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Rezidens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10371/2016, valamint a munkakör megnevezését: Rezidens.

        Elektronikus úton Horner Roxána - oktatási ügyintéző részére a munkaugy@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.janoskorhaz.hu - 2016. november 21.

        www.aeek.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2015. július 1. napját követően a támogatott szakképzésben újonnan belépő rezidensek központi foglalkoztatása valósul meg. A belépő rezidensek munkáltatója: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK). Kijelölt elsődleges képzőhely: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak .
Csak az elektronikusan és hiánytalanul beérkező pályázati anyagok számítanak érvényes pályázatnak!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822409   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.