Anyaggazdálkodó

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

1125 Bp. Diós árok 1-3. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Műszaki Osztály

Anyaggazdálkodó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási és javítási műszaki anyagok beszerzésének előkészítése. Részvétel a készletgazdálkodásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, vagy Technikum (műszaki szakirány),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Min. 3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, logisztikai szakirány,

        Német és/vagy angol nyelvből szerzett alapfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

        A munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8677/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Anyaggazdálkodó.         Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8677/2016, valamint a munkakör megnevezését: Anyaggazdálkodó.

        Elektronikus úton Hanusz Ákos, szaktanácsadó részére a muszak@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.janoskorhaz.hu - 2016. október 17.

        www.aeek.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772258   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.