Gazdasági ügyintéző (bérszámfejtő)

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellári Hivatal, Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság
Bérgazdálkodási Osztály

gazdasági ügyintéző (bérszámfejtő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bérszámfejtéshez kapcsolódó adatok rögzítése, illetve nem rendszeres kifizetések számfejtése A KIRA – SAP rendszerben. Társadalombiztosítási ellátások kifizetések előkészítése, az érintett dolgozók ezekhez kapcsolódó tájékoztatása. Kapcsolattartás a társosztályokkal, a Karok ügyintézőivel illetve a számfejtési körébe tartozó közalkalmazottakkal, valamint a Magyar Államkincstár bérszámfejtőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,

        Társadalombiztosítási és/vagy bérszámfejtői szakképesítés;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy;

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább egy éves szakmai tapasztalat,

        Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat,

        KIR/KIRA számfejtő program ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Alkalmazkodó készség,

        Jó kommunikációs képesség,

        Terhelhetőség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Éva nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2664-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (bérszámfejtő).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2664-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (bérszámfejtő).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. november 26.

        SZIE hirdetőtáblája - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828836   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.