Könyvtáros/informatikus könyvtáros

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

könyvtáros/informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai és alapszintű informatikai feladatok ellátása. Elektronikus tartalomkezelés támogatása, könyvtári honlap szerkesztése, közreműködés az egyetemi E-learning rendszer és repozitórium működtetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés,

        Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),

        Széleskörű számítástechnikai ismeretek,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év);

        A meghirdetett munkakörhöz tartozó feladatok végrehajtásában szerzett gyakorlat;

        JaDoX rendszer ismerete;

        Moodle keretrendszer ismerete;

        További idegen nyelvek ismerete, egyéb ismeretek, illetve szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Korszerű könyvtár, informatikus könyvtáros ismeretek,

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        Megbízhatóság, terhelhetőség, jó írásbeli, szóbeli kommunikációs és prezentációs készségek,

        Az új iránti fogékonyság és együttműködés,

        Innovatív szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, amely bemutatja az eddigi szakmai életútját is;

        Motivációs levél;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennált korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Marianna, könyvtáros, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár mb. igazgatója nyújt, a 28/522-000/1040,1041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2619-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros/informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2619-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros/informatikus könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. november 21.

        SZIE hirdetőtáblája - 2016. november 21.

        Katalist könyvtáros levelező lista - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822486   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.