Fenntartási alkalmazott

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság, Gondnokság, Kertészeti Osztály

fenntartási alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Osztály kezelésében lévő területek ápolt külső megjelenésének biztosítása. Az Egyetem Gödöllői Campusának külső és belső területén az évszaknak megfelelő általános takarítás. Campus parkjának, díszudvarainak, úthálózatának és árkainak takarítása, gondozása, gyom- és akadálymentesítése, síkosság mentesítése. Táblák, helyiségfeliratok, hirdetőtáblák kihelyezésében való közreműködés. Az anyagmozgatói, eszközmozgatói és teremberendezői feladatok ellátása. A gondnoksághoz tartozó raktárak, garázsok és betongarázsok felügyelete, azok rendben tartása. Postázási feladatok napi szintű ellátása. Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, a hulladék elszállítása, az edényzetek karbantartása és tisztítása. Kisebb hibaelhárítások, javítások elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú végzettség, érettségi bizonyítvány,

        Hasonló területen, feladatkörben szerzett munkatapasztalat,

        B és/vagy C kategóriás vezetői engedély.

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzésre való képesség,

        Pontosság,

        Csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Tünde nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ,Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2630/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2630/2016, valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE honlapja, SZIE hirdetőtáblája - 2016. november 16.

        NKI honlapja - 2016. november 20.

        Gödöllői Szolgálat - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820269   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.