Jogász (ügyvivő szakértő)

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság
Adminisztrációs és Koordinációs Főosztály

jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rektori feladat- és hatáskörbe tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása. Közreműködés az Egyetem igazgatási feladatainak előkészítésében. Részvétel az Egyetemi szabályzatok megalkotásában, módosításában. Az Egyetem közigazgatási jogi, polgárjogi és munkajogi támogatása, szerződések véleményezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Jogász végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Magas szintű MS Office ismeret;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy;

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, felelősségteljes munkavégzési képesség,

        Szakmai elkötelezettség,

        Megbízhatóság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv tudást igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Éva személyügyi referens nyújt, a 06-28/522-002/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2591-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász (ügyvivő szakértő).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2591-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogász (ügyvivő szakértő).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. november 14.

        SZIE hirdetőtábla - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elsősorban pályakezdők, vagy 1-2 éves tapasztalattal rendelkezők jelentkezését várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813013   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.