Könyvtáros/informatikus könyvtáros

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

könyvtáros/informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai és alap szintű informatikai feladatok ellátása. Elektronikus tartalomkezelés támogatása, könyvtári honlap szerkesztése, közreműködés az egyetemi E-learning rendszer és repozitórium működtetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés,

        Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),

        Széles körű számítástechnikai ismeretek,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú "C" típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat (legalább 1-3év),

        A meghirdetett munkakörhöz tartozó feladatok végrehajtásában szerzett gyakorlat,

        JaDoX rendszer ismerete,

        Moodle keretrendszer ismerete,

        További idegen nyelvek ismerete, egyéb ismeretek, illetve szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Korszerű könyvtár, informatikus könyvtáros ismeretek,

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        Megbízhatóság, terhelhetőség, jó írásbeli, szóbeli kommunikációs és prezentációs készségek,

        Az új iránti fogékonyság és együttműködés,

        Innovatív szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, amely bemutatja az eddigi szakmai életútját is;

        Motivációs levél;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Marianna, könyvtáros, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár mb. igazgatója nyújt, a 28/522-000/1040, 1041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ,Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2392/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros/informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2392/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros/informatikus könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. október 17.

        SZIE hirdetőtáblája - 2016. október 17.

        Katalist könyvtáros levelező lista - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769977   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.