Igazgatási ügyintéző (Neptun ügyintéző)

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Igazgatóság
Egyetemi Tanulmányi Hivatal

igazgatási ügyintéző (Neptun ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES miatti távollét idejére, 2017.május 22 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktuális tanév új órarend kialakításával kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) (pl. Excel függvények és kimutatások. Access lekérdezések készítése grafikus felhasználói felületen. Word körlevelek készítése),

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskolai/egyetemi végzettség,

        Angol nyelvből alapfokú "C" típusú általános nyelvvizsga,

        Programozási alapismeretek (HTML, C#, Visual Basic),

        Neptun elektronikus tanulmányi rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Monotonitás-és stressztűrő képesség, ,

        Érdeklődés az IT terület iránt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Tünde nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2324/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző (Neptun ügyintéző).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2324/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző (Neptun ügyintéző).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. október 10.

        SZIE hirdetőtáblája - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761660   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.