Általános karbantartó (fenntartási alkalmazott)

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Üzemeltetés (Dékáni Titkárság)

általános karbantartó (fenntartási alkalmazott)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kar kezelésében lévő épület, építmények, épületgépészeti anyagok, eszközök üzemeltetéséhez szükséges szakipari munkák szakszerű ellátása. Váratlan meghibásodások gyors és szakszerű elhárítása. Kisebb felújítások, cserék szakszerű végrehajtása. Általános karbantartói feladatok, anyagmozgatás, logisztikai feladatok ellátása. Rendezvények előkészítése. Az asztalos és a villanyszerelő munkájának segítése, a vizesblokk műszaki állapotának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, a munkakör ellátásához megfelelő végzettség,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1482-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó (fenntartási alkalmazott).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1482-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó (fenntartási alkalmazott).

        Elektronikus úton Balogh László beruházási és üzemeltetési felelős részére a balogh.laszlo@ybl.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően folytatja le. Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Karon. A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE honlapja - 2016. november 14.

        Kari honlap - 2016. november 14.

        Kari hirdető tábla - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar beruházási és üzemeltetési felelősének, Balogh Lászlónak címezve kell benyújtani egy példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www2.ymmf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813038   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.