Műszergazdálkodási csoportvezető

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszergazdálkodási Csoport

műszergazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115. Budapest, Tétényi út 12-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvostechnikai eszközök üzemeltetésének, karbantartásának és javításának szervezése, nyilvántartások vezetése. Kapcsolattartás az osztályokkal beszállítókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú középiskolai érettségi, egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat, informatikai jártasság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz ( kézzel írott formában is)végzettséget igazoló okirat másolata. Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyitvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Osztály nyújt, a 464-8607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115. Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2016.Sztimre , valamint a munkakör megnevezését: műszergazdálkodási csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115 Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2016.Sztimre, valamint a munkakör megnevezését: műszergazdálkodási csoportvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató részére kell benyújtani postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828238   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.