Szakorvos vagy szakorvosjelölt

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Központi Laboratórium

szakorvos vagy szakorvosjelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115. Budapest, Tétényi út 12-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Laboratórium klinikai kémiai, immunkémiai és sürgősségi részlegének irányítása, az elkészült eredmények validálása. Az osztályvezető főorvos utasítása alapján az egyéb rábízott diplomás munka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi diploma, klinikai laboratóriumi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz ( kézzel írott formában is),orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, szakmai, vezetői koncepció, erkölcsi bizonyitvány, határozat a működési nyilvántartásba vételről. Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Osztály nyújt, a 464-8607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115. Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016.Sztimre , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos vagy szakorvosjelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115 Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016.Sztimre, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos vagy szakorvosjelölt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jelentkezési anyagokat Prof. Dr. Bedros J Róbert főigazgató részére kell benyújtani postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739695   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.