Profilvezető főorvos

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Érsebészeti Profil

profilvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115. Budapest, Tétényi út 12-16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) - megegyezés szerint - rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, sebész szakvizsga, érsebész szakvizsga, egészségi alkalmasság, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz ( kézzel írott formában is),orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, szakmai, vezetői koncepció, erkölcsi bizonyitvány, határozat a működési nyilvántartásba vételről. Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Osztály nyújt, a 464-8607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115. Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2016.Sztimre , valamint a beosztás megnevezését: profilvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115 Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2016.Sztimre, valamint a munkakör megnevezését: profilvezető főorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagokat Prof. Dr. Bedros J Róbert főigazgató részére kell benyújtani postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739693   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.