Műszaki osztályvezető

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszaki Osztály

műszaki osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115. Budapest, Tétényi út 12-16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műszaki üzemeltetési üzemfenntartási, energiaellátási feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, legalább 5 év vezetői gyakorlat, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyben szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz ( kézzel írott formában is), végzettségről szóló okiratok másolatai, szakmai, vezetői koncepció, erkölcsi bizonyitvány. Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Osztály nyújt, a 464-8607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115. Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016.Sztimre , valamint a beosztás megnevezését: műszaki osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (1115 Budapest, Tétényi út 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016.Sztimre, valamint a munkakör megnevezését: műszaki osztályvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Prof. dr. Bedros J Róbert főigazgató részére kell benyújtani postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731310   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.