Adóügyi ügyintéző

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Fő út 63.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, gazdasági, gazdaságtudományi, statisztikai banki ügyintéző végzettség.,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Gyakorlott szintű ASP program ismerete,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Önkormányzati adóhatóság területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Hagyatéki ügyintézésben való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1.számú melléklete szerint, oklevél és bizonyítványok másolata, nyilatkozat a pályázat anyagának megismerhetőségéről, nyilatkozat összeférhetetlenségről, nyilatkozat a pályázó anyagának kezeléséről, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-20/252 0180 vagy 06-48/560-556 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3751 Szendrőlád, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3751 Szendrőlád, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468/2016, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző részére a szendrolad@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Fő út 63. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató próbaidőt köt ki. Az illetmény a vonatkozó jogszabályok szerint kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772049   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.