Szakoktató (cukrász)

Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája

Szakoktató (cukrász)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Cukrász ismeretek oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakmai középfokú végzettség, 5 év szakmai gyakorlat, mestervizsga,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/148/201 , valamint a munkakör megnevezését: Szakoktató (cukrász).         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/148/201, valamint a munkakör megnevezését: Szakoktató (cukrász).

        Elektronikus úton Nagy Imre igazgató részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérkük a tárgyban feltüntetni a SzekszárdiSZC/148/2016 azonosítót

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828257   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.