Informatika vagy matematika szakos tanár

Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Informatika vagy matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakiránynak megfelelő tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Informatika szakos középiskolai tanár vagy matematika szakos középiskolai tanár,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának továbbításához (harmadik személlyel közlés), személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/74/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika vagy matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/74/2016, valamint a munkakör megnevezését: Informatika vagy matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton Ziegler Teréz igazgató asszony részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdiSZC/73/2016

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763390   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.