Szakmai tanár - mérnök informatikus

Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája

Szakmai tanár - mérnök informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Iskola utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

CAD gyakorlat, hálózati ismeretek és eszközök gyakorlata, projektmenedzsment gyakorlat oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakiránynak megfelelő szakos tanár, szakoktató, a szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gépész szakirány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czethoffer Gyuláné igazgató asszony nyújt, a 75/311-278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/158/201 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár - mérnök informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/158/201, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár - mérnök informatikus.

        Elektronikus úton Czethoffer Gyuláné igazgató asszony részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni a SzekszárdSZC/158/2016 azonosítót

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828855   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.