Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája

Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Iskola utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápolási és gondozási alapismeretek, megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlatok, pszichológiai alapismeretek, családellátás tantárgyak oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi szakoktató,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czethoffer Gyuláné igazgató asszony nyújt, a 75/311-278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/76/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdSZC/76/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.

        Elektronikus úton Czethoffer Gyuláné igazgató asszony részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzekszárdiSZC/77/2016

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768374   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.