Szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Mátyás kir. utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

délutáni és éjszakai ügyelet ellátása, intézményi rend fenntartása, kliensek fogadása, felvételi anyagok elkészítése, szociális és mentális gondozás, házirend betartatása, kötelező adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szüts László nyújt, a 74/511-393 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (7173 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.

        Elektronikus úton Szüts László részére a hsszszd@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        szekszard.hu - 2016. október 10.

        Szekszárdi Vasárnap - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761698   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.