Gazdasági vezető

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

Gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6821 Székkutas, Béke utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ában meghatározott feladatok ellátása. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, az előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. A vagyon gazdálkodás körében beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, a kötelezettségvállalások ellenjegyzése. Állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása, beszámolók elkészítése, részvétel a pályázatok kidolgozásában, kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP szakrendszer ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olasz Mónika nyújt, a 0662593050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székkutasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Székkutasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.

        Elektronikus úton Olasz Mónika részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Olasz Mónika, Csongrád megye, 6821 Székkutas, Béke utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekkutas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

ID: 3365120   Megjelentetés dátuma: 2018.04.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.