Gépészmérnök/műszaki tanár

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

gépészmérnök/műszaki tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 15 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gépészmérnök pedagógus végzettséggel vagy mérnök-tanár üzleti szakoktató végzettséggel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC072/103/85 , valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök/műszaki tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC072/103/85, valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök/műszaki tanár.

        Elektronikus úton Gróf Valéria tagintézmény-vezető részére a vacinfo@vacim-szfvar.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828191   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.