Kazánfűtő

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

kazánfűtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.15 - 2017.04.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90,.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény fűtési rendszerének kezelése, használati melegvíz hőcserélő üzemeltetése. Hőközpontok, hidroforház, ivóvíz-tároló, szivattyúk ellenőrzése, kezelése. Üzemzavar, hibaelhárítás lehetőség szerinti megoldása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szakirányú szakképzettség, kisteljesítményű kazánfűtő végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vízvezeték- és gázkészülék-szerelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/103-74/20 , valamint a munkakör megnevezését: kazánfűtő.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/103-74/20, valamint a munkakör megnevezését: kazánfűtő.

        Elektronikus úton Szereminé Hegedűs Krisztina tagintézmény-vezető részére a igazgato@arpadtiszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765429   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.