Védőnő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Humán Szolgáltató Intézet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

26/1997.(IX.) NM rendelet 3. számú melléklete szerinti iskola-védőnői feladatok
49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet szerinti területi védőnői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű kommunikáció, önálló munkavégzés, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Márta nyújt, a 06/20/320-8826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M006/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M006/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton Varga Márta részére a titkarsag@humanszolg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        fenntartó honlapja - 2016. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827781   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.