Gondozó

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Murony Arany J u 8

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02-2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5672 Murony, Arany János utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nappali ellátás gondozónő, személyes segítés a nappali ellátásba bejárók részére, dokumentáció vezetés, házi segítségnyújtásban helyettesítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szociális gondozó ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, szociális gondozó ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okirat, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 06/20/7707325 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-69/2016/M , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-69/2016/M, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

        Elektronikus úton Tóth Julianna részére a jutka.ig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth Julianna, Békés megye, 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bizottság értékeli a benyújtott pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Murony Község honlapja

        Murony Község Önkormányzat hirdető táblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833703   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.