Ápoló

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Reumatológiai és Immunológiai Klinika

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztályos betegápolói munka végzése, szakápolási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, szakápoló és/vagy ápoló (OKJ) végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Belgyógyászati osztályos beteg ellátási tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, diplomás ápoló végzettség,

        Aktív belgyógyászati osztályon ápolói munkakörben töltött idő, vénaszúrási tapasztalat

        Angol nyelv alapszintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Belgyógyászati jellegű betegek ápolásában, ellátásában, infúziók összeállításában való jártasság,

        Gyógyszerek ismeretében, állapotrosszabbodás észlelésében és ellátásában való jártasság,

        Csapatmunka,

        Jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        MESZK tagsági kártya másolata

        Működési nyilvántartási kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács László tanszékvezető egyetemi docens és Romfáné Csatári Katalin klinikai vezető szakápoló nyújt, a 06/62 341-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-1256/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-1256/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton Romfáni Csatári Katalin klinikai vezető szakápoló részére a romfane.csatari.katalin@med.u-szeged.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.klinikaikozpont.u-szeged.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/reuma honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827796   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.