Kontroller

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
ISZSZK Humánpolitikai Szolgáltató Iroda

kontroller

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. 7

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Humánpolitikai (munkaügyi, bérszámfejtési) adatbázisok gyűjtése, elemzése informatikai megoldással

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Humánpolitikai, munkaügyi, társadalombiztosítási képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz - Motivációs levél - Iskolai végzettégek, szakképzettségek okiratainak másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Márta nyújt, a 06 62/544-451 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/23 , valamint a munkakör megnevezését: kontroller.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/23, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

        Elektronikus úton Cseh Márta részére a cseh.marta@gmf.u-szeged.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.u-szeged.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768328   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.