Ügyviteli alkalmazott (oktatásszervező,adminisztrátor)

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet

ügyviteli alkalmazott (oktatásszervező,adminisztrátor)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő ügyvivő szakértő fő feladatai:
• intézet pedagógus továbbképzéseihez kapcsolódó oktatásszervezői feladatok ellátása,
• kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal és a partner intézményekkel
• hazai és nemzetközi projektjeinek szervezésében való közreműködés
• Szegedi Tudományegyetemen használt tanulmányi – oktatási informatikai rendszerek (ETR, Coospace, Modulo) használata
• egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, A pályázónak rendelkeznie kell: • érettségi (felsőfokú végzettség előny), • Felhasználói szintű számítógép kezelési ismeretek (Word, Excel, Powerpoint), • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban • Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság • előnyt jelent az ETR, Coospace, Modulo ismerete, SPSS használat, angol nyelvtudás A pályázathoz mellékelni kell: - az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatónak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra (motivációs levél), - fényképes szakmai önéletrajzot, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; - egyszerű másolatban minden olyan dokumentumot, amit a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt KÖVI munkatársa nyújt, a 62/544-299 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-98/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott (oktatásszervező,adminisztrátor).         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-98/2016., valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott (oktatásszervező,adminisztrátor).

és

        Elektronikus úton homakovi@kovi.u-szeged.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. október 27–ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti példányban, valamint elektronikus formában a homakovi@kovi.u-szeged.hu e-mail címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763394   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.