Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szakképzési Centrum

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teljes körű könyvelési feladatok ellátása. Számviteli beszámoló készítése. Évközi és éves zárásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése. Analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintézői,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás, pontosság, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,

        államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Gyakorlott szintű Forrás program használata,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz és motivációs levél.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Végzettséget igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-657-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-657-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton Seres Boglárka részére a seres.boglarka.szszc@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szegedi Szakképzési Centrum gazdasági főigazgató-helyettesének javaslatára a főigazgató dönt a pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750094   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.