Kazánfűtő-karbantartó

Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma

kazánfűtő-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisteljesítményű gázkazán üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok.
Intézményi karbantartási tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, kazánfűtő; kazánkezelő; kazángépész szakképzettség,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, villanyszerelő és vízvezetékszerelő szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-656-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kazánfűtő-karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-656-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: kazánfűtő-karbantartó.

vagy

        Elektronikus úton Seres Boglárka részére a seres.boglarka.szszc@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor kérjük feltüntetni: Vedres - Kazánfűtő munkakör.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750067   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.