Igazgató

Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 31.- 2021. december 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyí tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetése,
- az ingatlanok működtetésével kapcsolatos tevékenységek ellátása,
- az alapfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó üzemeltetési típusú, és összetett kombinált típusú szolgáltatások biztosítása.
- a helyi önkormányzati társulásban résztvevő települések társult feladat-ellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása
- a költségvetési gazdálkodással, pénzügyi, számviteli, ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása
- az egyes szakterületekhez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
- a helyi önkormányzatok fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseinek összegyűjtése, koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a pályázatkezelő szervezetekkel, a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi, európai uniós és egyéb források feltárása,
- kistérségi orvosi ügyeleti ellátás koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, közgazdasági szakképzettség, vagy állam- és jogtudományi, vagy pedagógus, vagy mérnöki végzettség,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Projektek teljes körű lebonyolítása terén szerzett tapasztalat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, a pályázó vezetői gyakorlatának meglétét igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a szervezet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ratkai Imre nyújt, a +36/62/551-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyí tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁR/183-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁR/183-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezető személyéről a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa a benyújtási határidőt követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A társulásban résztvevő települési önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon. - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisterseg-szegedi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822450   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.