Védőnő

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szedresi védőnői szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7056 Szedres, Templom utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság; Cselekvőképesség; Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B-kategóriás jogosítvány

        Szándék Szedres községben történő letelepedésre

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai és személyes önéletrajz

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány vagy igényléséről szóló bizonylat másolata

        B-kategóriás jogosítvány másolata

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János polgármester nyújt, a 74/434-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany J. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 798/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 798/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Kovács János, Tolna megye, 7056. Szedres, Arany J. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a beadási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szedresi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (7056. Szedres Arany J. u. 2.) - 2016. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát. A kinevezési jogkör gyakorlója 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázatok elbírálása során előnyben részesíti a munkáltató azon pályázót, aki Szedres Községben kíván letelepedni. Ehhez a nyertes pályázó számára lehetőség szerint az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 15.

ID: 2702102   Megjelentetés dátuma: 2016.08.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.