Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Igazgatásszervezési Főigazgatóság
Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Egyetemi kapcsolattartóként koordinálja, szervezi és irányítja az élet- és vagyonvédelmi feladatokat ellátó szervezet munkáját. Munkavédelmi feladatokat végez és koordinál (oktatások szervezése, megtartása, érintésvédelmi feladatok koordinálása, munkabaleseteket megelőző feladatok ellátása, szervezése. Tűzvédelmi feladatok szervezése, végzése (ellenőrzési rendszer működtetése, nyilvántartások kezelése, karbantartások, javítások koordinálása, kapcsolattartás szervezeti egységekkel, külső partnerekkel, hatóságokkal, oktatások, képzések koordinálása, szervezése). Szakértőként részt vesz a szakterülethez kapcsolódó egyetemi fejlesztésekben, beruházásokban, projektekben. Képviseli az egyetemet a hatósági ellenőrzések és eljárások során.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Legalább középfokú munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi és/vagy biztonságszervező végzettség

        MS Office felhasználói szintű ismerete.

        B kategóriás jogosítvány.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú szakirányú végzettség, felsőfokú tűzvédelmi és/vagy munkavédelmi képesítés.

        Szakmai gyakorlat.

        Egy világnyelv középfokú ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.25-2016.12.10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828249   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.