Tanszéki mérnök

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék

TANSZÉKI MÉRNÖK

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával, de önállóan látja el; részt vesz az oktatás feltételeinek (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, üzemeltetésében, karbantartásában és fejlesztésében. Laborvezetőként a labor működéséhez szükséges vegyszerek rendelése, nyilvántartása, műszerek meghibásodása esetén szervizzel való kapcsolatfelvétel. Irányítja, és végzi a takarmányminták kémiai összetételének nyersrost frakcióinak, illózsírsav összetételének vizsgálatát.Az Állattudományi Tanszék pályázati tevékenységét segíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) természettudományos vagy mérnöki szakirányú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Természttudományi laboratóriumi gyakorlat. HPLC berendezés és /vagy molekuláris genetikai műszerek ismerete.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kémiai vagy takarmány laboratóriumi, valamint molekuláris genetikai gyakorlat. HPLC berendezés ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016 , valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016, valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.22-2016.12.21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824425   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.