Műszaki ügyintéző

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Feladata a Növénytudományi Tanszék gyakorlatainak előkészítése, amelybe beletartoznak a Tanszéken tartandó laboratóriumi, illetve a Tangazdaságban tartandó terepgyakorlatok. Részvétel a Tanszék projektekkel és kísérletekkel kapcsolatos feladatainak végrehajtásában, technikai segítségnyújtás a kísérletek beállításában, adatfelvételezésben és rendezésben, minták laboratóriumi vizsgálatokhoz történő előkészítésében, kisegítő laboratóriumi tevékenység, a gyakorlatokkal kapcsolatos anyagok és eszközök kezelése. A gyakorlati szemléltető anyagok fejlesztése a tanszéki oktatók útmutatása alapján. Részvétel a Tangazdaság adminisztratív feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Középiskolai végzettséget igazoló szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvány, vagy alapfokozat.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2016 , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2016, valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.22-2016.12.07.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824386   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.