Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apáczai Csere János Kar
Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Terepkoordinátori feladatok ellátása. A gyakorlati kurzusok szervezésének és lebonyolításának koordinálása, segítése:
- a gyakorlati stúdiumok tematikájának kidolgozása
- kapcsolatfelvétel a gyakorlati helyet biztosító terepintézményekkel, azok vezetőivel
- egyeztetés a gyakorlatban tereptanári feladatokat ellátó kolléga személyéről
- a gyakorlat megkezdését követően folyamatos kapcsolattartás az intézménnyel
- folyamatos kapcsolattartás a tereptanárokkal - félév végén a gyakorlatok lezárásának, értékelésének szervezése, vezetése.
Szerződéskötések és együttműködési megállapodások előkészítése és koordinálása. Nyilvántartás kezelése, folyamatos frissítése az intézményekről, a tereptanárokról.
Nyilvántartás a félév elején kötött együttműködési megállapodásokról. A félév során tereptanári műhely működtetése.
Bekapcsolódás a gyakorlati stúdiumok oktatásába.
"

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BA, BsC vagy osztatlan képzés) szociális munka, szociálpedagógia, más szociális szakterületen szerzett képesítés ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) szociális munka, szociálpedagógia, közösségi és civil tanulmányok, más szociális szakterületen szerzett képesítés ,

        Szociális területen végzett legalább 5 éves gyakorlati munka, tapasztalat. Szupervíziós módszerek ismerete és alkalmazása, coaching. Hazai és nemzetközi projekt-menedzsment tapasztalat. Felsőoktatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 196/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 196/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.21-2016.12.06.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822479   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.